پمپ بتن زمینی-ktp60/90

پمپ بتن زمینی

وضعیت : موجود

  • جزئیات محصول
  • سفارش
پمپ بتن زمینی


 
KTP90 KTP60
PU086T-205PS/2200RPM
DOOSAN
PU086T-205PS/2200RPM
DOOSAN
Engine model
2000 2000 Engine rpm
87 60H Maximum output
Ø140/Ø80 X 1400 Ø120/Ø80 X 1400 Main cylinder
Ø230 X Ø1400 Ø200 X Ø1400 Concrete cylinder
Hydraulic with manual overrides Hydraulic with manual overrides Cycling system
24.8 22.5 Stroke per minute
87L 126H Concrete pressure
0.6m³ 0.6m³ Hopper capacity
Ø200 X Ø150 Ø200 X Ø150 Stube
Kawasaki K3V180S Kawasaki K3V180S Hydraulic pump
40mm 40mm Max aggregate size
 
لطفا عبارت نشان داده شده در تصویر را تایپ نمایید(به حروف بزرگ و کوچک حساس نیست)