توضیحات بیشتر کارخانه آسفالت

 کارخانه آسفالت های ساخت شرکت بهین کنترل صنعت


کارخانه آسفالتهای ساخت شرکت بهین کنترل صنعت در دو مدل ساخته می شوند.
مدل مارینی که درایر آن روی زمین می باشد و ابتدا مصالح داغ، و سپس به سرند انتقال پیدا می کند که در این مدل تلفات حرارتی زیاد می باشد و باعث مصرف سوخت اضافی می شود.
در مدل دیگر داغ شدن مصالح و سرند آن همزمان می باشد که سرند آن به صورت دوار می باشد در این مدل تلفات حرارتی به حداقل میرسد و استهلاک دستگاه به خصوص سرند و الواتورمصالح به حداقل می رسد.